Lu diputatu

Print Friendly, PDF & Email

di Giovanni Cicconi

Scine, che ‘gnà fà’ ‘ssu diputatu,

diascuciu! lo dice su l’affissu

che sta ‘n tutti li muri ‘ppiccicatu,

‘n atru brau non se rtròa, cuscì com’issu!

 

Dice che se per sorte adè vutatu

de cose velle ne farrà ‘n abbissu;

non sarrà più lu populu spiantatu,

e non più magru com’u’ stoccafissu.

 

Lu vutimo… issu va a lu Parlamentu

nù ‘llegri rghimo a casa: è ‘n furtuna

aé ‘n amicu cuscì de talentu.

 

Dimà’ ‘nfatti comensa la cuccagna:

nù se rva a la fatiga e se digghiuna…

lu Diputatu va ‘n carrozza e magna.

 

A 1 persona piace questo articolo.

Commenti

commenti