La chjacchjerata di Peppe e Gustì

Print Friendly, PDF & Email

Il manifesto m’ha ingannato!

 

Peppe: “Gustì, se m’è dispiaciuto!”

Gustì: “Che t’è successo?”

Peppe: “M’ero preparatu tuttu, rvi-stitu co’ lu fracche e lu papijò’, co’ le scarpe de virnice nera co’ lu scroccu e so’ ghjtu al Lauro Rossi…”.

Gustì: “Non me di’ che tuttu cuscì vellu e rliccatu… t’ha cacato addosso un picciò’!”

Peppe: “Pegghjo Gustì mmia… pegghjo! Tu non ce crederai ma agghjo sbajato jornu!”

Gustì: “Ma che mme dici? Che tte si rincojonitu ce lo sapìamo, ma…”.

Peppe: “Me so’ presentatu lu venardì e lu concertu c’era statu lu jornu prima! ma se lu ‘cchjappo…”.

Gustì: “E a chj devi ‘cchjappà’?”

Peppe: “A chj à fatto lu manifestu!”

Gustì: “Che ce rrendra ‘ssu purittu?”

Peppe: “Su lu manifestu ci sta scritto che lu concertu adè de venardì 12 Jennà, immece li 12… adèra juidì!”

Gustì: “Ci-avrà scritto cuscì perché venardì 13 je portàa sfiga! Ah ah ah!”

 

A 3 persone piace questo articolo.

Commenti

commenti