Lu lagu de Cacchimu è un gioiellu / rluppica tuttu, pare… “Lu lagu de Cacchimu”

Print Friendly, PDF & Email

Lu lagu de Cacchimu è un gioiellu: / rluppica tuttu, pare tantu véllu! / Ce vène ‘gni domenneca più jente / che per passà te pija ‘n’accidente.

Chi vène pe pescà, chi pe la caccia / ma tutti, po, per beve la vernaccia. / Lu nome che pare un poco stranu, / è tantu anticu. In un tempu lontanu

vinuti certi grechi, là per là, / vistu lu postu, lu chiamò “callà”, / callà o callarella, come scìa, / je vojo vène a quistu lagu mia,

e mó che certi -nun capiscio come- / sta a quistionà per via de ‘stu nome / io dico che per nuantri marchescià / Cacchimu è statu e sempre resterà.

Antò Zappaterra

12 marzo 2021

Sii il primo a dire che ti piace

Commenti

commenti