La chjacchjerata de Peppa & Gustì – “Me sò’ combrato li Melù… che ogghj me pare vóni”

Print Friendly, PDF & Email

Peppa: “Pòru Draghi… quasci lu capisco…”. Gustì: “Ammó ce manga pure che te fà pena!”

Peppa: “Embè scì! Me fa pena, purittu”.

Gustì: “Purittu? Non dirìa probbio perchè, da quello che se lèje, me pare che li sòrdi no’ je manga!”

Peppa: “Ma no! Non dicìo de quesso. Vulìo dì’ che a commatte tutti li sandi jorni co’ ‘lla massema de pulitici che ci-avìa ‘ttunno ‘n po’ de pena me la facìa. Era ‘rriàtu tuttu baldanzusu e ppo’ jornu jornu s’è ‘mmosciàtu finghé no’ je l’ha fatta più e, parlènno ciovile… l’ha mannati tutti a… pijàssela ‘n saccoccia!” 

Gustì: “Ghjà… e a pijàssela ‘n saccoccia, comme dici tu, io avrìo ditto diversamende, ‘n po’ più volgarucciu… ce n’è ghjti in tandi, perché le pordrone adè calate e su la stessa in dui non ce se pò’ mette!”

Peppa: “Adè probbio comme dici tu! Hi visto le cagnare? Qui non ce vaco… là no’ mme piace… quillu postu non adè sicuru… se non me piazzi èllo cambio partitu…”.

Gustì: “E troppi ce n’è stati che ha cambiato casacca: u’ mmischjamendu de la madosca!”

Peppa: “Scì, e la jende non ce sta a capì più cosa co’ quilli de lu cendru sinistra, Letta la bòna volondà ce l’ha mista ma quessa da sola non basta… e s’ade sparpajati tutti in partitélli da quattro gatti”.

Gustì: “Quilli de cendru destra immece ci-ha ‘ùto la furtuna de troàsse co’ ‘n trattore che tira a bestia e, zitti zitti, je s’è ‘ccodati de rèto!”

Peppa: “Me pàre che ‘sta ‘òrda s’è fatti più furbi… comme se dice… errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.

Gustì: “Me cojóni! Adèsso parli pure gnèreco!? Pare probbio ch’ì fatto le scòle arde!”

Peppa: “Mica tutti adè ‘gnoràndi comme te!”

Gustì: “Va vè’, lassimo pèrde’… te lascio che devo da ghj a fà’ spesa. Mojema m’ha scritto un vijettu lungu un chilometru!”

Peppa: “Io ghjà ce sò’ ghjta e sai che sò’ combrato? … li Meloni! ‘ché ogghj me pare vóni!”

Guano di Piazza

11 ottobre 2022

Sii il primo a dire che ti piace

Commenti

commenti