Caru vardàsciu la droga l’hi pijàta / e viangu o niru… “Droga”

Print Friendly, PDF & Email

Caru vardàsciu la droga l’hi pijàta

e viangu o niru chidù te l’ha portata.

Lu sistema è bastardu

sfascia la giovendù

e lu nostru futuru

non ce l’aìmo più.

Guano di Piazza

18 ottobre 2019

A 6 persone piace questo articolo.

Commenti

commenti